Kviz Male sive celice je namenjen osnovnošolcem, ki po uspešno opravljenih predtekmovanjih pokažejo svoje znanje še pred televizijskimi kamerami. V eni televizijski sezoni se pomeri 32 ekip iz različnih osnovnih šol.


V kvizu v sezoni 2021/22 se bosta pomerili dve ekipi, ki zastopata posamezno šolo.

 • V vsaki ekipi je po en sedmošolec/sedmošolka, en osmošolec/osmošolka in en devetošolec/devetošolka.
 • V studiu so navijači. Njihovo število se prilagaja glede na epidemiološko stanje v državi.
 • Navijači dejavno sodelujejo pri iskanju najdaljše besede pri igri »možganski labirint«.


Struktura oddaje in pravila studijskega tekmovanja


Po uvodni špici, predstavitvi obeh ekip, je kviz razdeljen na 5 delov:

 1. del: Napaka pa taka - 3 naloge na katere odgovarjata obe ekipi hkrati. Ugotoviti je potrebno zaradi katere besede (samo ena) je trditev neresnična. Zapisati je potrebno pravilno besedo, da bo trditev držala.
  Čas za odgovor: 15 sekund.
  Vsak pravilni odgovor prinaša 5 točk.


  2. del: Štiri enaka vprašanja za obe ekipi
  Čas za odgovor: 15 sekund.
  Vsak pravilni odgovor prinaša 5 točk.


  3. del: Hitre celice
  Devet (9) enakih zaporedij soglasnikov za obe ekipi.
  Čas za odgovor (pritisk na gumb) : 5 sekund.
  Vsak pravilni odgovor prinese 2 točki.


  4. del: Možganski labirint
  Ekipa A zapusti studio, ekipa B ostane v studiu. Naprej ekipa B pošlje enega od tekmovalcev v labirint. Tista dva, ki ostaneta zunaj, sotekmovalca usmerjata proti izhodu iz labirinta, njegovo gibanje pa spremljata na velikem zaslonu. Tekmovalec v labirintu ima zavezane oči in mora sproti pobirati črke njem. Ko pride iz labirinta oz. ko se čas izteče, morajo tekmovalci ekipe A in ekipe B iz nabranih črk sestaviti najdaljšo možno besedo.
  Pri sestavljanju najdaljše besede sodelujejo tudi navijači, ki lahko tekmovalcem pomagajo do dodatnih točk, če se domislijo daljše besede kot tekmovalci. Ko črke pobira ekipa B, imajo možnost pomoči LE navijači njihove ekipe. Ko črke pobira ekipa A pa le navijači njihove ekipe. Voditelj vpraša navijače, če so morda našli daljšo besedo, kot njihovi tekmovalci. Če navijači predlagajo besedo, ki ima več črk kot beseda, ki so jo našli tekmovalci, tekmovalci določijo, ali se bo v rešitev vpisala beseda tekmovalcev ali navijačev.
  Ko tekmovalci sprejmejo odločitev in določijo besedo, se ta vpiše v program, ki preveri, ali je najdena beseda veljavna.
  Vsaka pobrana črka ekipi, ki je v labirintu, prinese po 1 točko – skupaj največ 8, če ekipa pobere vseh 8 črk. Vsaka črka v sestavljeni besedi prinese 1 točko, skupaj torej največ 8 točk za sestavljeno besedo, pri čemer se lahko vsako črko uporabi le enkrat.
  Točke za pobrane črke, dobi ekipa, ki je črke pobirala. Ko obe ekipi sestavita besedi, se točke vsake ekipe seštejejo. Ko igro odigra ekipa B, je na vrsti ekipa A.

  Od četrtfinalne pa do vključno s finalno oddajo, lahko tekmovalci dobijo dodatni dve točki, če jim znotraj določenega časa, uspe priti ven iz labirinta in pobrati vse črke.
  "Veljajo vse besedne vrste razen lastnih imen, kratic in okrajšav. Biti morajo v osnovnih oblikah, kot jih navajajo iztočnice v slovarjih z normativnimi vsebinami na slovarskem portalu www.fran.si, torej SSKJ, SSKJ2, SNB, Slovenski pravopis 2001, STP in SSSJ."

  Podrobneje:
  * Samostalniške besede (skupaj s posamostaljenimi pridevniki) v prvem sklonu ednine;
  * Pridevniki v prvem sklonu ednine;
  * Glagoli v nedoločniku. Izmed samostalniških in pridevniških tvorjenk, ki niso med gesli normativnih slovarjev, so dovoljene modifikacijske izpeljanke: pomanjševalnice (polžek, kravica) in izpeljanke po slovničnem spolu (jezikavka, lépo).


  5. del: Hitri lončki
  1. V ekipi so trije tekmovalci/tekmovalke.
  2. V igri se meri čas, v katerem posamezni tekmovalec/tekmovalka v eni igri zlaga lončke navzgor in navzdol v naslednjem vrstnem redu: 3-6-3, 6-6, 1-10-1.
  (Učenje zlaganja lončkov je podrobno razloženo v navodilih za igro, ki so priložena Hitrim lončkom. Tekmovanje poteka po principu, ki je v navodilih opisan v rubriki HITROSTNO ZLAGANJE, uporabljajo pa se lončki 2. generacije (piše na embalaži)).

Foto: TV Slovenija


DOPOLNJENA PRAVILA:
+ Če začneš lončke zlagati na levi, zlagaš proti desni, če začneš na desni, zlagaš proti levi. In potem ponovno nazaj. S katero roko primeš lončke med sestavljanjem ni pomembno, pomemben je le vrstni red.
+ Če lonček pade na tla ali na podlago, je potrebno najprej sestaviti/popraviti tisti del, šele potem lahko nadaljuješ nov korak.
+ Pritožbe so mogoče le na dan snemanja.

3. Igra se igra z 12 lončki.
4. Tekmovalci obeh ekip se pomerijo istočasno.
5. Časi vseh treh tekmovalcev/tekmovalk ene ekipe se seštevajo.
6. Zmaga tista ekipa, ki ima najboljši skupni čas.
7. Zmagovalna ekipa gre v naslednji krog, kjer se pomeri z novo ekipo.
8. Tekmovanje spremlja komisija, ki se v primeru izrednih, nepredvidljivih situacij, odloči o rezultatu.
9. Prvi krog tekmovanja, 16 oddaj, se izvede na RTV SLO, v septembru. Ostali krogi pa v času snemanja kviza prav tako na RTV SLO.
10. Na Hitrih lončkih ne smejo tekmovati tekmovalci, ki so že tekmovali v studiu na kvizu MSC.


BRIHTÓLIN je igra spomina za t. i. jokerja, ki je na vrsti tik pred zadnjim sklopom vprašanj. Brihtolin pri enem izmed zadnjih vprašanj lahko ekipi, ki zmaga v tej igri, prinese dvojne točke; Igra poteka tako, da tekmovalci vidijo pet različnih podob, ki jih povezuje skupno vsebinsko polje.
Opazujejo jih 10 sekund, nato na drugi sliki vidimo mnogo več podob iz istega vsebinskega polja, tekmovalci pa morajo ugotoviti, katera podoba se ponovi iz prve slike. Izbrani element morajo tudi pravilno vsebinsko poimenovati.
Kdor se bo prvi prijavil in pravilno odgovoril, katera podoba se je ponovno pojavila, lahko pri enem od vprašanj v zadnjem delu dobi dvojne točke (10 točk). Če se ena izmed ekip prijavi za odgovor, se posnetek ustavi. Če ta ekipa odgovori nepravilno, se posnetek spet predvaja, možnost za odgovor pa ima nasprotna ekipa. Tisti ekipi, ki je uspela odgovoriti pravilno, voditelj ponudi možnost, da stavijo brihtolina na eno izmed štirih vprašanj v zadnjem delu.
Voditelj razkrije tematike vprašanj, tako da se lahko tekmovalci lažje odločijo, na katero vprašanje bodo stavili brihtolina.


6. del: Štiri enaka vprašanja za obe ekipi
Pri zadnjem vprašanju dobi točke tista ekipa, ki se najbolj približa rešitvi. Vsak pravilen odgovor je vreden 5 ali 10 točk (odvisno od brihtolina).
Čas za odgovor
: 15 sek.
Če ekipa odgovora ne izbere, se šteje kot da bi bil odgovor nepravilen, se pravi 0 točk. Kot uradni se upošteva prvi odgovor, ki ga poda katerikoli član ekipe s pritiskom na gumb ali z zapisom.


Vsaka ekipa določi kapetana, ki izbira/zapisuje odgovore ekipe. V primeru izrednih okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej, se o dokončnosti izbranih in potrjenih odgovorov odloči tričlanska komisija, ki je prisotna med snemanjem v režiji.
**
Vsak pravilni odgovor šteje 5 točk.
Vsaka pobrana črka v možganskem labirintu prinaša točko (skupaj največ 8 točk).
Vsaka črka v sestavljeni besedi prinaša točko (skupaj največ 8 točk).
Ekipa, ki v igri za BRIHTÓLINA pred 4. delom vprašanj zmaga, dobi možnost pridobitve dvojnih točk (10 točk) pri enem izmed vprašanj v zadnjem delu.


Pritožbe zoper tekmovanje so mogoče le v času snemanja oddaje. Sodelujoči so dolžni upoštevati pravila oddaje Male sive celice in sprejeti odločitve tri članske komisije ter navodila, ki jih dobijo pred in med oddajo kot dokončne in jim ne morejo več ugovarjati. Zavedati se morajo, da se pri produkciji oddaje uporablja informacijska tehnologija in da RTV Slovenija ne odgovarja za morebitne zaplete oz. nepredvidene okoliščine, ki bi lahko privedli do tega, da ne bi izvedli kviza ali da ta ne bi bil regularen. V takem primeru RTV Slovenija ni dolžna podeliti nagrad niti ne odgovarja za nobeno škodo ali izgubo v zvezi z nastopom v oddaji.

V novi sezoni si zaradi epidemioloških razmer pridružujemo pravico do sprememb pravil, strukture oddaje in rubrik.


PRAVILA PREDTEKMOVANJ

 1. V septembru izvedemo osem regionalnih kvizov.
 2. Šole se praviloma prijavljajo na tekmovanje v svoji regiji.
 3. Radiotelevizija Slovenija lahko zaradi neenakomernega števila prijavljenih ekip v posameznih regijah nekatere ekipe prerazporedi v sosednjo regijo.
 4. Posamezna šola lahko prijavi dve ekipi.
 5. Šola gostiteljica lahko prijavi tri ekipe.
 6. Regionalni kviz se deli na pisni in ustni del.
 7. Ekipe se razporedijo po učilnicah tako, da je v posamezni učilnici največ deset ekip.
 8. Ekipe 30 minut rešujejo pisni del kviza.
 9. Pisni del vsebuje vprašanja različnih tipov in eno dodatno vprašanje.
 10. V ustni del se uvrsti osem ekip, ki so najbolje opravile pisni del in prihajajo iz različnih šol.
 11. Če je izid na mestih, ki vodijo v ustni del kviza, neodločen, o vrstnem redu odloča dodatno vprašanje.
 12. V ustni del prenese prva ekipa 8 točk, druga 7, tretja 6, četrta 5, peta 4, šesta 3, sedma 2 in osma 1 točko.
 13. Ekipe se pomerijo v parih: 4:5; 3:6; 2:7; 1:8.
 14. V studijsko oddajo se po opravljenem ustnem delu uvrsti zmagovalna ekipa iz vsakega para, iz vsakega regionalnega tekmovanja torej 4 ekipe, ki predstavljajo različne šole.KAKO BO POTEKALA SEZONA KVIZA

Kviz bo potekal po enakem sistemu kot doslej:
- prvi krog,
- osmina finala,
- četrtfinale,
- polfinale,
- finale.


PRAVILA ZA TEKMOVALCE IN NAVIJAČE V STUDIU

Tekmovalni ekipi v studiu bosta nosili majice različnih barv, z logotipom oddaje; ob koncu oddaje jim bomo majice podarili. Poleg vabila na snemanje v studiu bodo člani tekmovalnih ekip dobili kratek vprašalnik o ekipi.

Navijaški rekviziti
Navijači v studiu bodo dobili šale z logotipom oddaje. Kot navijaški rekviziti v studiu so še vedno dobrodošli plakati in napisi. Vsekakor pa pravilo ostaja enako: nastopajoči v studiu naj pokažejo čim več zdrave tekmovalnosti, navijači pa čim več navijaškega duha!
Vse šole, ki pripeljejo navijače v studiu, morajo pred prihodom v studiu imeti zanje urejena soglasja staršev/skrbnikov.