Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Vedro vode razlite v vetrovniku

1 min 16. 12. 2023

Za Rokom je vetrovnik v Logatcu, v katerem je zračni tok tako močan, da se lahko preprosto uležemo nanj in letimo. Poleg tega lahko z njim raziskujemo tudi zakonitosti fizike.

Na padalca med letenjem delujeta dve sili: gravitacija, ki je vedno enaka, saj je odvisna le od mase padalca, ter sila zračnega upora, ki je odvisna od prečnega preseka, oblike in hitrosti premikanja padalca oz. v primeru vetrovnika od hitrosti vetra.
Končno hitrost padalec doseže, ko je vsota sil nanj enaka nič. Torej, ko je sila upora nasprotno enaka gravitaciji. Največjo končno hitrost bo padalec dosegel, ko bo imel najmanjši prečni presek, se pravi, ko bo obrnjen navpično z rokami ob telesu.
Podobno ravnamo tudi, ko hodimo proti burji ali ko kolesarimo proti vetru. Takrat želimo čim bolj zmanjšati naš prečni presek, ki je izpostavljen vetru.
Pravilen odgovor je torej D.

Zadnje

Male sive celice