Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Gostota lesa

2 min 29. 4. 2024

Imate enako velike kose lesa hrasta, jelke, smreke in bora. Kateri kos se bo v vodi najgloblje potopil?
a) hrast
b) jelka
c) smreka
d) bor
RAZLAGA
Gostota lesa je zelo pomembna v lesni industriji, saj je od nje odvisno, čemu bo les namenjen. Lahek les z majhno gostoto plava na vodi, zato se uporablja za izdelavo kanujev, splavov, vesel in podobnih izdelkov. Težek les z veliko gostoto pa se uporablja za masivno pohištvo.
Gostoto lesa enostavno določimo tako, da pogledamo, kako globoko se potopi v vodi. Tu imamo kose hrasta, jelke, smreke in bora. Vse bom potopila, takole. Zdaj pa na vsakega narišem črtico, koliko se je potopil. Najprej na hrast, potem na jelko, nato smreko in sedaj še na bor. Najboljši potapljač paa jee … Hrast!
Silo, ki drži les na gladini vode, imenujemo vzgon. Težji predmeti potrebujejo več vzgona, da plavajo, zato se globje potopijo. Izdelki iz lesa z večjo gostoto pa tehtajo več, torej se najglobje potopi tisti z največjo gostoto. Les iglavcev ima tipično manjšo gostoto kot les listavcev, zato se je izmed izbranih najglobje potopil hrast. In pravilen je odgovor A.

Zadnje

Male sive celice