Če smo ekološko ozaveščeni in na vsakem koraku poskušamo ravnati čim bolj trajnostno in ne onesnažujemo okolja zaradi kratkoročnih vzgibov, pravimo, da smo zeleni. Naše razmišljanje je prešlo torej na "zeleni prehod".

Kaj pa je to Ekodrom?

To je izraz, ki se pogosto uporablja za označevanje kmetij ali naselij, ki delujejo v skladu z načeli trajnostnega razvoja in ekološkega kmetovanja. Gre za mesta, kjer se ljudje ukvarjajo s pridelavo hrane in drugimi dejavnostmi na način, ki spoštuje naravne procese in zmanjšuje negativne vplive na okolje.

Značilnosti Ekodroma so:

Ekološko kmetovanje: Pridelava hrane brez uporabe sintetičnih pesticidov in gnojil, z uporabo naravnih metod za ohranjanje rodovitnosti tal in zdravja rastlin.
Trajnostna raba virov: Uporaba obnovljivih virov energije, recikliranje odpadkov, učinkovita raba vode in zmanjšanje ogljičnega odtisa.
Skupnost in sodelovanje: Spodbujanje skupnostnega dela, izmenjave znanja in izkušenj ter sodelovanja med prebivalci in obiskovalci.
Izobraževanje in ozaveščanje: Organiziranje delavnic, tečajev in dogodkov za izobraževanje o trajnostnem načinu življenja, ekološkem kmetovanju in drugih sorodnih temah.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti: Zaščita naravnih habitatov, skrb za avtohtone vrste rastlin in živali ter spodbujanje biotske raznovrstnosti.

Ekodromi so lahko tudi turistične destinacije, kjer obiskovalci lahko doživijo življenje na ekološki kmetiji, se udeležijo delavnic in se naučijo več o trajnostnem načinu življenja.

V Infodromu so razložili, kaj pomeni, če gremo na zeleni prehod in kako delujejo Ekodromovci