Avtoklepar pripravlja, izdeluje in montira kovinske dele avtomobilske karoserije. Loti se tudi popravljanja pokvarjene dele karoserije in jih nadomešča z novimi. Posamezne dele spaja, sestavlja in popravlja z varjenjem, kovičenjem in drugimi postopki.

Za uspešno delo avtokleparja se zahteva dobra zmogljivost za delo v različnih krajih in v različnih položajih ter iznajdljivost v novo nastalih situacijah. Imeti mora izostren vid, da lahko natančno razlikuje tudi najmanjše posameznosti pri oblikovanju karoserij. Znati mora dobro komunicirati s strankami. Seveda mora biti tudi zelo natančen in spreten. Foto: Pixabay

Zaradi pogostih menjav položaja telesa so možne okvare rok in hrbtenice, saj dela pretežno s pripogibanjem in pogostim obračanjem. Potrebna je dobra telesna pripravljenost.
Zaščitna sredstva, ki jih mora delavec uporabljati pri svojem delu, so delovna obleka in rokavice, zaščitna očala, med varjenjem mora upoštevati vsa predpisana varnostna navodila.

Avtoklepar opravlja svoje delo v zaprtih prostorih, zato je pomembno, da je delovni prostor dobro prezračen. Foto: Pixabay

Avtoklepar pri svojem delu uporablja različna orodja, stroje in naprave. Sem sodi delovna miza s paralelnim primežem, osnovno in posebno avtomehanično orodje, stroji in tudi numerični stroji za popravilo karoserij.
Uporablja merilne in kontrolne naprave za pregled popravljenih karoserij ter stroje, naprave in pripomočke za preizkušanje opravljenih del.
Materiali, ki jih potrebuje, so predvsem profilno železo, jeklo in aluminij.
Dokumenti, ki jih uporablja, so tehnične risbe, delovni nalogi, garancijski listi in atesti.