Kaj vse avtomehanik počne?

Izvaja tekoče vzdrževanje in generalna popravila motorjev in motornih vozil. Ni mu tuje tudi čiščenje in vzdrževanje motornega vozila, kontrolira in nastavlja delovanje različnih naprav in mehanizmov.

Prav tako mora znati menjavati iztrošene dele, zateguje vijake, maže gibljive dele, zamenjuje in dopolnjuje ustrezne tekočine (olja, antifriz in podobno). In seveda, najpomembneje: ugotavlja vzroke pri napakah in okvarah vozila in jih odpravlja z zamenjavo izrabljenega dela ali z nastavitvijo pokvarjenega mehanizma.

Avtomehaniki morajo biti natančni in vestni. Zanimati jih morajo avtomobili in vse, kar je povazano z njimi. Foto: Pixabay

Osebnostne lastnosti avtomehanika

Avtomehanik svoje delo opravlja odgovorno, dosledno in natančno po predpisih, ker je malomarno ali nestrokovno delo lahko vzrok za nesreče. Biti mora iznajdljiv in sposoben presoje nastalih situacij. Ukrepati mora preudarno. Imeti mora smisel za reševanje tehničnih in mehanskih problemov. Imeti mora tudi spretne roke pri montaži in demontaži delov avtomobilskega motorja. Potrebna je tudi komunikativnost s sodelavci in strankami. Spoznati se morajo na različne avtomobile in njihove dele.

Pripomočki, ki jih pri svojem delu uporablja so: delovna miza s paralelnim primežem, osnovno in specialno avtomehanično orodje, naprave in pripomočki za čiščenje, mazanje in vzdrževanje avtomobilov in njihovih sklopov, stroji za popravilo in obdelavo avtomobilskih delov, merilne in kontrolne naprave za pregled popravljenih delov in sklopov vozila, naprave in pripomočki za preizkušanje delovanja sklopov in agregatov vozila, kompresorji, dvigala ter podlage za podlaganje vozil. Foto: Pixabay

Kakšni so pogoji dela?

Večinoma poteka delo v zaprtih prostorih v servisnih delavnicah. Avtomehanik dela v različnih položajih telesa, kjer praviloma ni dvigovanja težkih bremen.

Nevarnosti, ki se pojavljajo, so nevarnosti poškodb, predvsem rok. Povzročijo jih lahko vrteči se strojni deli, ostra orodja in materiali, kislina iz akumulatorja, plamen in vroči predmeti. Razlikovati mora barve in vonje, da pravi čas zazna plin, kar je zelo pomembno v zaprtih prostorih.