Epidemiolog raziskuje, proučuje in opisuje dejavnike in dogodke, ki vplivajo na zdravje in bolezni prebivalstva, pojavljanje in razširjenost bolezni, prizadetosti in druge kazalce zdravja. Razvija in načrtuje načine zaščite in obvladovanja nalezljivih in drugih bolezni.

Delo zdravnika za epidemiologijo ali epidemiologa v centru za nalezljive bolezni obsega: spremljanje in proučevanje nalezljivih bolezni in povzročiteljev, ocenjevanje tveganja za zdravje prebivalstva, oblikovanje preventivnih programov, ovrednotenje dela, raziskave in razvoj ter dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje. Foto: Pixabay

Epidemiologija je veda, ki ima ključno mesto v proučevanju javnega zdravja in medsebojnih povezav dejavnikov okolja in zdravja.

V zadnjem času pridobiva velik pomen, saj je prerasla iz tradicionalne epidemiologije nalezljivih bolezni v širšo vejo medicinskih znanosti. Proučuje dejavnike, ki vplivajo na zdravje populacije (prebivalstva) in služi kot temelj in izhodišče za intervencije, ki so v interesu javnega zdravja in preventivne medicine.

S svojimi izsledki prispeva k odkrivanju dejavnikov tveganja za bolezni ter določa optimalne ukrepe in programe za njihovo preprečevanje.

Epidemiolog spremlja in poroča o primerih nalezljivih bolezni lokalnim in državnim službam. Načrtuje in usmerja raziskave o človeških ali živalskih boleznih, metode obvladovanja in preventive s cepljenjem in zaščito z drugimi zdravili. Raziskovalne izsledke posreduje zdravstvu in drugim organom odločanja ter javnosti. Foto: Pixabay

Delo epidemiologa, ki se ukvarja z nalezljivimi in nenalezljivimi boleznimi, obsega raziskovanje dogodkov, ki pomenijo tveganje za javno zdravje, posameznih primerov bolezni in kopičenja ter izbruhov bolezni.

Izvaja epidemiološko spremljanje, zbiranje in analiziranje podatkov. Povezuje se z drugimi strokami v medicini, izvaja raziskave na področju javnega zdravja in dokumentira ter objavlja rezultate.

Nevarnosti, ki lahko pretijo epidemiologu: pri delu, še zlasti na terenu in v ambulanti, obstaja nevarnost okužb, zato mora poskrbeti za zaščito z uporabo ustrezne zaščitne opreme in varnim načinom dela. Foto: Pixabay

Katere pripomočke uporablja pri svojem delu?

Epidemiolog uporablja računalniško strojno in programsko opremo, zlasti tehnične pripomočke, ki se uporabljajo v stroki. Uporablja opremo, ki omogoča zbiranje podatkov, analitično in razvojno- raziskovalno delo, različne baze podatkov, vprašalnike in mape.