Naloge gozdarja
Gozdar podira drevesa, jih klesti, žaga in pripravlja za nadaljnjo obdelavo. Sadi mlada drevesa, varuje in neguje rastlinske nasade in opravlja druga gozdno varstvena dela. Po potrebi narejene gozdne izdelke tudi olupi. Izdela tudi sečni red, kar pomeni ustrezno zlaganje vej in drugih sečnih odpadkov. Izdelana debla ali gozdne sortimente s cepinom ročno spravlja po sečišču do kraja, kjer je mogoče spravilo.

Nato z gozdarskim traktorjem izdelana debla prepelje do skladišča ob cesti. Ob tem ves čas skrbno varuje gozd in skrbi za zdravje dreves.

Gozdar podira gozdna drevesa, ki rastejo na različno nagnjenem zemljišču, so različnih debelin in višin in rastejo v okolju z drugimi drevesi. Podrta drevesa klesti, kroji in razžaga z motorno žago. Foto: Pixabay

Gozdarja v različnih razvojnih obdobjih čakajo gojitvena dela, kot so priprava tal za naravno ali umetno obnovo, sajenje sadik različnih drevesnih vrst, zaščita sadik in varovanje nasadov.

Opravlja tudi gozdno-varstvena dela in zatira gozdne bolezni ali škodljivce. Pomaga odpravljati posledice na poškodovanem drevju po raznih neurjih. Pri delu upošteva v delovnem nalogu določeno organizacijo in zahteve varnega in učinkovitega dela. Zaradi različnih delovnih okoliščin je delo gozdarja raznoliko in zahteva tako samostojno odločanje kot prilagajanje.

Nujna so očala, zaščitna obleka, rokavice, tudi slušalke, včasih še čelada in pa seveda žaga. Foto: Pixabay

Najpomembnejše gozdarjevo orodje je gozdarska motorna žaga. Poleg nje uporablja še drugo ročno orodje: sekire, cepin, lupilnik, krivke, vzvodni obračalnik, žični nateg, kline, gojitvene ročne žage, vejnik, gojitveni motorni rezalnik, sekaški pas in drugo.
Ko je potrebno les nalagati in pripeljati na določeno lokacijo, potrebuje še gozdarski traktor s prikolico, verige ali vrvi za navezovanje bremen in škripce.

Gozdar mora biti oseba, ki ima zelo pozitiven odnos do narave. Svoje delo mora tudi brez stalnega nadzora opravljati v interesu varovanja narave. Biti pa mora seveda izredno previden, saj ga lahko le manjša napakica ali neprevidnost staneta hude poškodbe ali še česa hujšega. Foto: Pixabay