Biolog preučuje rastline, živali in mikroorganizme. Lahko sodeluje pri raziskavah ali dela v industrijskih laboratorijih za razvoj novih izdelkov ali procesov v proizvodnji.

Po začetku šolanja se biolog lahko odloči za pedagoško usmeritev, za profesorja, ki bo poučeval biologijo in sorodne predmete na gimnaziji in drugih srednjih šolah ali pa za raziskovalno-tehniško usmeritev. Pri svojem delu mora biti izredno natančen in mora dobro poznati rastlinski in živalski svet ter svet mikroorganizmov. Delo z mikroskopom biologom ne sme biti tuje. Foto: Pixabay

V vsakem primeru je poklic biologa izjemno širok, saj obsega znanja od tistih na meji s kemijo in fiziko, preko genetike, ekologije, fiziologije do sistematike. Biolog dela bodisi kot posameznik bodisi v skupini različnih poklicev, v timu biologov, lahko tudi kot vodja skupine.

Njegovo delo poteka v laboratorijih ali v kabinetih, z uporabo pretežno tuje literature. V nekaterih primerih je veliko dela tudi na terenu.

Zelo se uveljavlja mednarodno sodelovanje biologov z izmenjavo obiskov in udeležbo na strokovnih in znanstvenih konferencah. Če biolog dela v šoli kot profesor biologije mora znati zelo dobro in razumljivo razlagati, da je vsebina predavanj razumljiva in natančna.

Biolog pri svojem delu uporablja različne instrumente, pripomočke za fiksiranje in barvanje bioloških vzorcev, ki jih preučuje z mikroskopom, tehnične instrumente in merilne naprave. Pozoren mora biti na vse spremembe in spremljati razvoj določenih bitij skozi različne faze in leta. Foto: Pixabay

Na področju biokemije in molekularne biologije je pomembno obvladovanje biokemijskih in molekularno-bioloških laboratorijskih metod in tehnik poznavanje celičnega metabolizma. Biolog pozna funkcije encimskih procesov, snovi, ki jih živa bitja sama ustvarjajo (strupov in hranil), zgradbe značilnih molekul, zlasti zgradbe in delovanja dednih zasnov.

Na področju sistematike, ekologije, naravovarstva in varstva okolja je pomembno poznavanje mikroorganizmov ter rastlinskih in živalskih vrst, odnosov med organizmi v naravnih sestojih in vplivov naravnega ali umetno spremenjenega (onesnaženega) neživega okolja nanje.

Kaj vse mora obvladati biolog? Prispevek iz oddaje Izodrom:

Naravoslovje in biologija: gozd in drevesa

Biologinja, ki je strokovnjakinja za pajke

Biologija: pajki

Biologi se lahko specializirajo tudi za podrobno poznavanje hišnih ljubljenčkov

Biologija: zobna higiena hišnih ljubljencev

Biolog mora biti karakterno izredno velik ljubitelj narave, živali, vseh ekosistemov (npr. gozd, mlaka, jezero, morje, ...). Glede na zanimanje se biologi nato specializirajo za določeno področje ali celo samo za določeno vrsto rastlin oziroma živali.

Večji del biologovih opravil poteka v laboratoriju. Nekateri delajo z nevarnimi mikroorganizmi in strupenimi kemikalijami, zato morajo poskrbeti za lastno zaščito in zaščito okolja.