Programer opravlja osnovne postopke razvijanja informacijskih sistemov. to je pisanje računalniških programov. Le-ti so napisani v kodirnem jeziku in povedo računalniku, kaj naj dela.

Kodirni jezik je umetni simbolni jezik, ki ima določeno slovnico, skladnjo in pomen. Po pomenu besed je lahko podoben naravnemu.

Za to, da ga računalnik razume kot v kodirnem jeziku napisano, ga je treba prevesti v interni strojni jezik računalnika. To funkcijo opravljajo posebni programi prevajalniki in interpreterji. Računalniki ne razumejo naravnih jezikov, torej jezikov, v katerih pišejo in govorijo ljudje, kot je na primer slovenščina, ker so ti prezapleteni in pogosto izpostavljeni napačnemu razumevanju. Potrebna so jim navodila v preprostem in nedvoumnem jeziku, ki šteje le nekaj sto besed, katerih vsaka ima jasen in točno določen pomen. To je programski jezik, v katerem so napisani programi. Foto: Pixabay
Računalniški programerji izdelajo spletno stran, ki je načeloma vidna po vsem svetu, zato je njihovo delo dejansko izredno pomembno in odgovorno. Foto: Pixabay

Z uporabo dogovorjenih standardov in pripomočkov izdela programer podroben načrt zgradbe programov.

Nato napiše program v kodirnem jeziku ali programsko kodo. Dobro izdelan program je tak, ki opravi zahtevano funkcijo kar najbolj hitro, zanesljivo in ekonomično, to je brez nepotrebne uporabe razpoložljivih virov računalnika.

Za pisanje programov se lahko uporabi en višji programski jezik ali več jezikov, ki vsebujejo besede naravnih jezikov, na primer "if", "then", "include". Razvijajo jih različne računalniške družbe, raziskovalne ustanove in neodvisni razvijalci. Programer običajno obvlada več kot en sam programski jezik.

Spremembe znotraj računalniških trendov so izjemno hitre, zato je ta poklic kar način življenja. Zelo dobro morajo tudi govoriti angleško, saj je večina novosti in sploh programiranja v tem najbolj razširjenem svetovnem jeziku. Foto: Pixabay

V informatiki se za postopek preizkušanja pravilnosti delovanja programov navadno uporablja izraz "testiranje".

Osebje programe zelo skrbno testira in o napakah, ki jih ugotovi, obvesti programerje, ki so programe razvijali. Ko je odpravljenih toliko napak, kolikor je le mogoče, se programi dajo v uporabo.

Programerji programe tudi prilagajajo, da učinkoviteje delujejo ali jim dodajajo nove funkcije. Ko programer namešča programe v delovno okolje, sodeluje s sistemskimi integratorji, strokovnjaki, ki imajo pregled nad razpoložljivimi računalniškimi napravami neke organizacije in nad njihovo uporabo.

Pri tem delu včasih potrebuje prejšnje verzije programov, operacijskih sistemov in računalniških naprav in tudi osebje, ki ima določene izkušnje in usposobljenost na tem področju.

Želene lastnosti za programerja so: komunikativnost, smisel za podrobnosti in analizo, sposobnost načrtovati nekaj novega na podlagi analize obstoječega stanja, kreativnost in izvirnost. Priporočljivo je, da ga zanima razvoj informacijske tehnologije, ki je še vedno zelo hiter. Zaradi tega so spremembe pogoste in jih morajo strokovnjaki dovolj hitro spoznati. Foto: Pixabay