Ravno zato mnogi uporabljajo prstni odtis tudi namesto gesel v računalnikih. Geslo, ki vsebuje črke in številke, lahko namreč še vedno nekdo vpiše, če mu ga zaupate oziroma se kakor koli dokoplje do njega, če pa imate za ta namen svoj prstni odtis, lahko le vi vstopite v računalnik ali določeno sobo, sef, odprete kovček oziroma kar koli, kjer je namesto gesla potreben prstni odtis.

Tudi v naših potnih listih, ki jih imenujemo biometrični potni listi, je "zapisan" prstni odtis.

Uradna razlaga, kaj je to biometrični potni list

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1C), objavljen v Uradnem listu RS, štev. 41, dne 01. 06. 2009, ki je stopil v veljavo dne 16. 06. 2009, uvaja nekatere spremembe na področju izdaje potnih listov, med drugim omogoča izdajo biometričnih potnih listov s prstnimi odtisi.

Ob vlogi za izdajo potne listine se državljanu, ki je dopolnil 12. let starosti na predpisan način odvzameta dva prstna odtisa, razen v primerih, ko je iz zdravstvenih razlogov mogoč odvzem le enega prstnega odtisa ali ko odvzem prstnih odtisov ni mogoč.

Z elektronsko napravo za odvzem prstnih odtisov se državljanu odvzameta ploska prstna odtisa levega in desnega kazalca, ustrezne kakovosti za zapis na pomnilniški medij.
Odvzame se lahko samo en prstni odtis na eni roki. Če prstni odtis kazalca ni ustrezne kakovosti, se odvzame prstni odtis sredinca, če ta ni ustrezen, prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke.

Zanimivo, kajne?

Niti dva človeka na Zemlji nimata popolnoma enakega prstnega odtisa, zato je prstni odtis izjemno zanesljiva oblika preverjanja, kdo smo. Podobno je tudi z očmi - niti dva nimata enake šarenice (barvni kolobar). To ugotovimo, če opravimo res natančno meritev (tudi oči lahko preverimo kot prstni odtis), saj se te razlike drugače kot z natančnimi meritvami s prostim očesom ne zaznajo. Foto: Epa
Prstni odtis lahko odigra tudi vlogo podpisa. Foto: Epa
Foto: EPA
Foto: EPA
Foto: EPA
Foto: EPA
Preverjanje istovetnosti (kdo ste) je najbolj zanesljiv z oddajo prstnega odtisa. Foto: Epa
Foto: EPA
Foto: EPA
Foto: EPA