Zakaj je torej dobro, da poznamo svoje sorodnike?

Foto: Pixabay

Pomen pri področju zdravja
Nekatere bolezni in zdravstvena stanja so dedna. Če vemo, da imamo v družini določene bolezni (npr. sladkorno bolezen, rak, srčne bolezni), lahko sprejmemo določene ukrepe ali opravljamo redne preglede za zgodnje odkrivanje in zdravljenje.
Sorodniki so tudi tisti, ki nam lahko darujejo določen človeški organov ali kri. To je zaradi tega, ker so organi in tkiva med sorodniki običajno bolj združljivi.

Poznavanje svojih sorodstvenih vezi prispeva tudi k občutku identitete in pripadnosti. Sorodniki so tudi velikokrat tisti, ki nam nudijo podporo v težkih časih ter veselje ob skupnih praznovanjih in dosežkih.

Foto: Pixabay

Področje prava, ki je pomembno za dedovanje

Poznavanje sorodnikov je bistveno pri dedovanju premoženja, saj zakoni o dedovanju določajo, kdo so upravičenci do zapuščine. Če kakšen naš sorodnik nima otrok, se po dednem pravu deduje tako, da so velikokrat ljudje presenečeni, ko izvedo, da so upravičeni do dedovanja (npr. po stricu, teti, bratrancu in podobno).

V primeru, da starši ne morejo skrbeti za svoje otroke, so sorodniki pogosto prvi, ki so poklicani, da prevzamejo skrbništvo (tudi na primer v primeru smrtnih nesreč ali težkih bolezni in podobno).
V nekaterih kulturah in državah so zakoni, ki urejajo zakonske zveze med sorodniki, zato je poznavanje sorodstvenih vezi pomembno za preprečevanje zakonskih zvez med sorodniki, ki so si preblizu.

Foto: BoBo

Občutek varnosti, bližine, topline in pripadanja

Poznavanje sorodnikov lahko pomembno vpliva na naše psihološko stanje in počutje. Ob praznikih in pomembnih prelomnicah v življenju, so sorodniki največkrat tisti, s katerimi delimo našo srečo in veselje (npr. pri poroki, končanju šolanja, napredovanje v službi, selitev na svoje in podobno).