Odgovor je navidezno enostaven: led ima namreč manjšo gostoto od vode. Vendar nas zanima, kaj je vzrok za manjšo gostoto ledu v primerjavi z vodo.

Led, ima podobno kot večina trdnih snovi, točno opredeljeno kristalno zgradbo. Vsaka molekula vode je v kristalni zgradbi ledu obdana s štirimi sosednjimi molekulami, ki so povezane z vodikovimi vezmi.

Če v kozarec natočite svojo priljubljeno pijačo in ji dodate kocko ledu, lahko ugotovite, kako kocka ledu plava nad vodo. Foto: Pixabay

Odgovor, zakaj led plava nad vodo lahko poiščete tudi v tem videoposnetku, ki je sicer v angleščini, a verjamemo, da boste razumeli vsebino, saj je prikazana zelo nazorno.

Zakaj led plava nad vodo?

Led plava na vodi, ker je njegova gostota manjša od vode. Arhimedovo načelo navaja, da mora predmet, ki plava na vodi izpodriniti enako količino vode. Običajno so trdni predmeti gostejši od tekočin. Logika je podprta s kemijo, saj so molekule, ki sestavljajo trdne snovi telesno medsebojno povezane.

Led plava tudi zaradi zapletene plovnosti v primerjavi z gravitacijsko silo. Sila plovnosti je »navzgor« na gostoto tekočine. Po drugi strani je gravitacija »poteg navzdol«, ki se nanaša na gostoto tekočine. Da trdna snov plava na tekočini, mora biti potisk navzgor večji od vlečne sile navzdol. Foto: Pixabay