Prekmurje je nižinska pokrajina na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, ob meji z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Je na levem bregu reke Mure, po kateri je tudi dobila ime. Pokrajina je večinoma v kmetijski rabi poljedelska, večji mesti pa sta Murska Sobota in Lendava. Foto: Wikipedia
Pomurje zajema levi in desni breg Mure, kot lahko vidimo na tem zemljevidu. Torej je Pomurje del Prekmurja. Foto: Wikipedia