Ekolog dela na raziskovalnih, tehničnih in upravnih področjih varovanja okolja v različnih področjih gospodarstva. Sposoben je vzpostaviti odnose med strokovnjaki različnih znanstvenih disciplin, ki morajo sodelovati pri reševanju problemov okolja.

Pogosto raziskuje in ocenjuje vplive na okolje in s tem povezana tveganja. Ugotavlja stanje in kakovost vodnih virov in ozračja ter pripravlja in izvaja programe spremljanja stanja okolja.

Pripravlja in izvaja možnosti za učinkovitejšo rabo naravnih virov in zmanjševanje obremenitev okolja.

Ekolog je znanstvenik, ki ga močno skrbi, kaj se dogaja z našim okoljem, zato na vsakem koraku išče rešitve, kako bi kar najbolje pomagal, da okolje čim manj obremenjujemo. Foto: Pixabay

Kakšne pripomočke uporablja ekolog?
Ekolog pri svojem delu uporablja sodobno računalniško in laboratorijsko opremo, merilne instrumente, raziskovalne in izvedbene projekte, pogodbe in načrte.

Izdelki ekologa so razne analize, meritve in opazovanja v okolju ter poročila o stanju okolja.

Značilni interesi ekologa so: skrb za naravo in okolje, natančnost, raziskovanje in sposobnost dela z ljudmi v manjših ali večjih skupinah. Foto: Pixabay

Mu na delu pretijo kakšne nevarnosti?
Delo ekologa običajno poteka v urejenem delovnem okolju, pretežno v pisarni. Kadar dela v raziskovalnem laboratoriju, mora poskrbeti za ustrezno zaščito z uporabo zaščitne halje, očal in rokavic.

V primeru večjih okoljskih nesreč, kot so izlivi strupenih tekočin v zemljo ali vodo in nesreče pri prevozih nevarnih snovi, mora biti pripravljen na hitro ukrepanje. Ekolog v kriznem štabu preuči posledice nesreče in predlaga ukrepe za kratkoročno in dolgoročno odpravljanja posledic s področja varovanja okolja in zaščite prebivalcev.

Še videoposnetek, ki prikazuje značilnosti poklica ekolog:

To bo moj poklic - naravovarstveni tehnik in ekolog