Mladi ste zelo ozaveščeni in dobro obvladate prvo pomoč, saj te vsebine obravnavate tudi v šoli, pri večih predmetih.

Štiri organizacije pa so v tem šolskem letu na Ministrstvo za zdravje poslale pobudo za uvedbo novega obveznega šolskega predmeta z imenom Prva pomoč in zdravje. Tako bi prva pomoč dobila svoje "resnejše mesto" in se uvrstila na seznam preostalih obveznih šolskih predmetov.

Poglejmo še, katere so osnovne tehnike prve pomoči. Med najpomembnejše zagotovo sodi oživljanje, ustavitev krvavitve iz žile ali arterije, pomoč pri šoku, oskrba ran, prva pomoč pri poškodbah sklepov, glave in pri opeklinah. Potem so tukaj še poškodbe zaradi mraza, nenadne ostale poškodbe in napadi ter nudenje prve pomoči ob zastrupitvah.

Infogrom o prvi pomoči