Potreba po bencinu je obstajala že pred izumom avtov. A odkar so v 19. stoletju v Nemčiji naredili prvi bancinski avtomobil, se je povpraševanje po bencinu povečevalo iz leta v leto. Brez večjih pomislekov o onesnaževanju okolja in škodljivosti zdravju so ljudje uporabljali bencinske avtomobile do 70. let prejšnjega stoletja.

Foto: FreeDigitalPhotos

Biolog dr. Cameron Patterson se je med določevanjem starosti Zemlje srečal z različnimi kemijskimi elementi in spojinami. Najbolj pa sta ga pritegnila ogljikov dioksid in svinec. Ti dve kemikaliji najdemo povsod v Zemlji, vendar pa je njuna koncentracija v globjih slojih zemlje nižja kot v bolj površinskih.

S posebnimi meritvami je prišel do zaključka, da je z industrijsko revolucijo količina svinca in ogljikovega dioksida začela naglo naraščati. Z analizo zraka, vode in zemlje je ugotovil, da je glavni problem v avtomobilih.

Foto: FreeDigitalPhotos

Njegove ugotovitve so bile pogubne za industrijo, zlasti avtomobilsko. Zaradi objestne ljubezni do denarja so velika podjetja najemala strokovnjake, s katerimi so skušale spodbiti znanstvene dokaze, ki jih je zbral dr. Patterson. Šlo je celo tako daleč, da je bil dr. Patterson leta 1971 izključen iz ameriškega raziskovalnega centra za onesnaževanje okolja NRC, kljub temu, da je bil največji strokovnjak na tem področju daleč okoli.

Foto: FreeDigitalPhotos

Ker ni imel česa izgubiti, se je dr. Patterson sam obrnil na ameriško vlado. V odmevnem sodnem procesu, ki je trajal kar 4 leta, je z okoljevarstveniki dosegel, da se je nekaj končno spremenilo.

Kmalu je cel svet uvedel neosvinčen bencin in pripravil strategije za zmanjšanje avtomobilskega izpusta. Ko je svojo študijo ponovil leta 1990, je ugotovil, da ima povprečen človek v krvi 80 % manj svinca kot v 70. letih ter da je hrana manj onesnažena in da so ribe v manj onesnaženi vodi bolj čiste.