Uporaba telefona mora biti pravilna in časovno omejena. Kot vemo, je najrazličnejših prispevkov na telefonu neskončno, zato je potrebno vedeti, kdaj se telefon lahko uporablja in zakaj in kdaj ne. Foto: MMC RTV SLO

Mnogi učitelji znajo povedati, da je zaradi uporabe telefonov med učenci močno moten pouk, saj je pozornost učencev usmerjena drugam. To seveda vpliva na samo učenje in podajanje učne snovi. Zato so nekatere šole popolnoma prepovedale uporabo telefonov (tudi med odmori).

Mobilni telefoni so v mnogih šolah po Sloveniji prepovedani in jih učenci ne smejo uporabljati. Foto: Shutterstock

Kako je z uporabo telefonov v šolah v Sloveniji?

Uradni odgovor je podalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

"Kdaj in pod kakšnimi pogoji smejo učenci uporabljati mobitel v šoli, urejajo šole z internimi pravili (hišni red, šolski red, vzgojni načrt, sklepi strokovnih aktivov za uporabo pri pouku posameznega predmeta). Na nadzorih šolska inšpekcija ugotavlja, da imajo šole to področje urejeno, da so pravila dokaj jasna in tudi ustrezno posredovana učencem in njihovim staršem.

Zaenkrat se zato še ni izkazala potreba po tem, da bi v Sloveniji to vprašanje urejali na način, kot denimo Francija, torej da bi z zakonom prepovedali uporabo mobilnega telefona v šolah.
Glede pobude o ukinitvi brezžičnih omrežij pa pojasnjujemo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skrbno spremlja vse vidike uvajanja brezžičnih tehnologij v vzgojno-izobraževalne zavode. Pri tem je eden od ključnih elementov vpliv na zdravje šolajočih in zaposlenih."

V Infodromu: Telefon sodi v šolo ali ne?