Za Slovenijo so v letu 2022 bile sedme predsedniške volitve. Novo izvoljena predsednica je sicer po izobrazbi doktorica prava in ima svojo odvetniško pisarno. Opravljala je pa tudi delo novinarke in voditeljice Dnevnika na TV Slovenija ter bila medijska pooblaščenka in na mnogih drugih vodilnih delovnih mestih. Foto: RTV Slovenija
Dosedanji predsednik Borut Pahor jo je že sprejel in povabil v predsedniško palačo. Uradno pa bo funkcijo prevzela 22. decembra 2022. Mandat traja pet let. Foto: RTV Slovenija

V rubriki Podrobno pod lupo so v oddaji Infodrom predstavili, kako v Sloveniji potekajo volitve za predsednika oziroma predsednico države:

Podrobno pod lupo: Predsednik države

Poglejmo, katere Pristojnosti ima predsednik države:

- Razpisuje volitve v državni zbor;
- Razglaša zakone najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu, v kolikor državni svet ni zahteval ponovnega glasovanja;
- Postavi in odpokliče veleposlanike in poslanike republike in sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov;
- Imenuje državne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom;
izdaja listine o ratifikaciji;
- Odloča o pomilostitvah;
- Podeljuje odlikovanja in častne naslove;
- Na zahtevo državnega zbora mora izreči mnenje o posameznem vprašanju;
- Skliče prvo sejo novega državnega zbora, najkasneje 20 dni po njegovi izvolitvi;
- Lahko zahteva sklic izredne seje državnega zbora;
- Po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade;
- Predlaga sodnike ustavnega sodišča;
- Predlaga pet od enajstih članov sodnega sveta;
- Opravlja druge zadeve, določene z ustavo.

Nataša Pirc Musar - njene prve izjave po izvolitvi.