Golf je sicer ena redkih iger z žogo, ki nima vnaprej zelo natančno predvidenega in določenega igrišča. Vsako igrišče za golf ima lahko svojo obliko, največkrat je na njem 9 ali 18 lukenj, sicer je pa "teren" lahko zelo razgiban. To pomeni, da je igrišče lahko popolnoma ravno ali pa "valovito" oziroma nekoliko hribovito.

Ključ do zmage: s čim manj udarci žogico sparviti v luknjo na travnati površini. Foto: Pixabay

Golf je igra, katere cilj je s čim manj udarci spraviti žogico iz startnega položaja v ciljno luknjo. To pa še ni vse: pri tem je treba uporabiti čim manj udarcev.

Varnost je ključnega pomena
Igralec mora pred vsakim udarcem preveriti, ali je igranje varno, oziroma se prepričati, da ne bo koga poškodoval, bodisi s palico, žogico, kamenjem ali drugimi predmeti, na katere lahko vpliva z udarcem.

Zavlačevanje – posebna zgodba

Zavlačevanje igre oziroma zadrževanje igralcev za sabo je pri golfu nespodobno. V primeru dolgotrajnejšega iskanja žogice se spodobi igralce za sabo spustiti naprej. Ja, tudi to je nekaj, kar ni vnaprej strogo določeno, zato zna biti za nekatere ta igra precej "dolgočasna", ker ni strogih pravil – npr. kako dolgo lahko iščemo žogico.

Palice za golf – obvezna oprema, saj z njo poskušamo majhno belo žogico spraviti v luknjo. Foto: Pixabay

Igralec ne sme vplivati ne na gibanje žogice, niti na pogoje, v katerih se žogica med igro nahaja.

Dogovori niso dovoljeni
Dogovori igralcev o neupoštevanju ali prikrojevanju določenih pravil niso dovoljeni.
Če tekmovalec ne spravi žogice v luknjo, nima pravice izvesti začetnega udarca na naslednjem igrišču, dokler ne popravi napake. V nasprotnem primeru je izključen iz igre.

Foto: Pixabay

Palice za golf – velika skrivnost
Palice za golf morajo biti v skladu s pravili. Sestavljene morajo biti iz glave in držala in predstavljati celoto. Vsak namerno spremenjen del palice mora biti v skladu s pravili.
Igralec lahko za igro uporablja največ štirinajst palic. V primeru, da je začel z manjšim številom, lahko nabor med igro dopolni, ampak največ do 14 palic. Prav tako si jih lahko izposodi od drugih igralcev, ampak spet le do skupnega števila 14.

Menjava žogice

Igralec lahko podvomi o ustreznosti žogice med igro z dvigom v zrak. Predno to stori, mora obvestiti nasprotnika in označiti položaj žogice na igrišču. Nasprotniku, soigralcu ali markerju mora omogočiti pregled žogice, v nasprotnem primeru je kaznovan s kazenskim udarcem. Če se izkaže, da žogica ni primerna za igro, se na mestu, kjer je stala, zamenja z novo.

Premikanje žogice
Igralec lahko v iskanju žogice premika travo, veje ali druge predmete, vendar ne sme vplivati oziroma popravljati položaja žogice. Žogica mora biti odbita tam, kjer leži. Nikakor se je ne sme premikati z roko. Če je žogico premaknila zunanja sila (npr. veter), igralec ni kaznovan, jo pa mora vrniti na pravo mesto.

Pomočniki – ja, tudi to obstaja pri golfu!
Igralec ima lahko samo enega pomočnika (caddie), v nasprotnem primeru je izključen iz igre.

Kaj pa avtomobilček?

Verjetno ste že videli, da se po golfišču od enega igrišča do drugega prevaža z avtomobilčkom. Včasih se to zdi izvrstna ideja, sploh tam, kjer je golfišče veliko. Torbo se lahko nosi ali vozi z ročnim vozičkom. V klubih na večjih golfiščih si je mogoče avtomobilček tudi izposoditi.

Verjetno niste vedeli, da je za golf dovoljenih največ 14 različnih palic. Foto: Pixabay